UPDATE: Vypsání výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod (včetně UNI Bar Ilan)

UPDATE: Vypsání výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod (včetně UNI Bar Ilan)

UPDATE: Vypsání výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod (včetně UNI Bar Ilan)

Vypsání výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty
 v rámci mezifakultních dohod

(mimo program Erasmus+)

 

Dovolujeme si Vás informovat, že do 6. dubna 2022 je možné podávat přihlášky na (zpravidla semestrální) studijní pobyty na partnerských univerzitách PF UK v akademickém roce 2022/2023 (mimo program Erasmus+) v Brazílii, Číně, Izraeli a na Taiwanu:

UNOESC (Brazílie)

China University of Political Science and Law (Čína)

East China University of Political Science and Law (Čína)

Tel Aviv University (Izrael)

Soochow University (Taiwan)

DOPLNĚNÍ: dne 25.3.2022 uzavřela PF UK fakultní dohodu s Bar Ilan University (Izrael), na níž je rovněž možno podávat za podmínek uvedených níže přihlášky.

 

Přihlášku, s níže uvedenými přílohami, podávejte elektronicky (jako přílohu e-mailu v naskenované formě) na lorencka@prf.cuni.cz do 6.4.2022.

Všechny požadované dokumenty přiložte k e-mailu v jednom .pdf dokumentu naskenované v tomto pořadí: přihláška, životopis, motivační dopis, doklad o jazykové způsobilosti, předběžný souhlas školitele s výjezdem.

přihlášce vyplňte účast v předmětech vyučovaných v cizích jazycích na PF UK, v moot courtech (fakultních, celostátních, mezinárodních), SVOČ, buddy programu, činnost na pozici pomvěda.

Přílohy:

  1. motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu cca. 1-2 stran včetně popisu studijního záměru na zvolené univerzitě;
  2. životopis v anglickém jazyce;
  3. doklad o jazykové způsobilosti (certifikát, potvrzení z katedry jazyků);
  4. předběžný souhlas školitele s výjezdem (pouze u doktorandů).

 

Zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat dne 8.4.2022 v 9:00 hod.

V případě, že studenti uspějí ve výběrovém řízení, budou mít možnost požádat PF UK o stipendium na podporu tohoto výjezdu (zpravidla cca. 20.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí).

 Vzhledem ke stále nejistému budoucímu stavu epidemie COVID-19 upozorňujeme, že nemusí být s ohledem na další vývoj a případná pandemická opatření jednotlivých států nakonec možné výjezd uskutečnit (popř. hostitelská univerzita bude nabízet výuku jen online). Zdůrazňujeme, že tento vývoj a jeho důsledky nemůže PF UK nijak předvídat, ovlivnit, ani za něj nemůže nést odpovědnost (nicméně Vám samozřejmě rádi poskytneme veškerou, z naší strany možnou, podporu).

 

Kritéria hodnocení uchazečů ve výběrovém řízení naleznete zde.