Stipendia Fulbrightovy komise pro akademický rok 2023/24

Stipendia Fulbrightovy komise pro akademický rok 2023/24

Stipendia Fulbrightovy komise pro akademický rok 2023/24

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce Fulbrightovy komise, která i v letošním roce vypisuje stipendijní programy pro spolupráci českých a amerických akademiků.

Jedná se především o tyto programy (kompletní přehled nabídek pro všechny vědní obory naleznete zde):

  1. stipendium pro postgraduální studium (uzávěrka přihlášek vždy 1.2. a 1.9.);
  2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy, vědce a vysokoškolské pedagogy (uzávěrka přihlášek vždy 1.11.);
  3. stipendium pro vědce a přednášející (uzávěrka přihlášek vždy 1.11.);
  4. hostování amerických akademiků, krátkodobé (2-6 týdnů) i dlouhodobé (semestr nebo akademický rok), (uzávěrka přihlášek nejpozději do 30.9.).

 

 

Ke všem programům je nabízena série webinářů, na které české zastoupení Fulbrightovy komise srdečně zve všechny zájemce o stipendia (registrační formulář zde):

 

20. dubna 2022                Program pro studenty;

21. dubna 2022                Program pro vědce a přednášející;

26. dubna 2022                Fulbright-Masaryk program;

28. dubna 2022                Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu zaměřený na hostování       

                                         amerických stipendistů