Setkání "Jakou chceme fakultu?" v úterý 21. března 2023 od 16:00 v místnosti č. 38

Setkání "Jakou chceme fakultu?" v úterý 21. března 2023 od 16:00 v místnosti č. 38

Setkání "Jakou chceme fakultu?" v úterý 21. března 2023 od 16:00 v místnosti č. 38

Děkan fakulty prof. Radim Boháč si dovoluje pozvat všechny členky a členy akademické obce i fakultní veřejnosti na další ze série diskuzních setkání „Jakou chceme fakultu?“.

Tentokrát je nazváno „Financování a odměňování“.

Více pozornosti bude věnováno:

· Struktuře zdrojů financování fakulty.

· Možnosti zvýšení peněžních prostředků.

· Financování revitalizace budovy.

 

Panelisté: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan, JUDr. Věra Honusková, proděkanka pro rozvoj fakulty a Bc. Aleš Hájek, tajemník fakulty

Setkání slouží k diskusi akademické obce a fakultní veřejnosti o záměrech vedení fakulty a různých možnostech řešení daných oblastí.

Uložit událost do kalendáře