Seminář: Odměňování – aktuální otázky a problémy

Seminář: Odměňování – aktuální otázky a problémy

Seminář se bude konat dne 10. 12. 2019 od 13 hodin v prostorách Právnické fakulty UK, Náměstí Curieových 7, místnost č. 243


Program semináře: 


13:00 – 13:10 Úvodní slovo (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.) 
13:10 – 13:25 Odměňování zahraničních zaměstnanců (doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.) 
13:25 – 13:45 Odměna za práci v historické perspektivě (římské právo a ABGB) (JUDr. David Falada, Ph.D., Mgr. Kamila Stloukalová) 
13:45 – 14:00 Stejná práce, stejná mzda aneb Praha vs. regiony (Mgr. Lucie Matějka Řehořová) 
14:00 – 14:15 Několik úvah k problematice gender pay gapu (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.) 
14:15 – 14:30 Odměňování v cizí měně (JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.) 
14:30 – 14:50 K poměru mezi odměnami vrcholné exekutivy a odměnami "běžných" zaměstnanců akciových společností (pay ratio)  (JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)
14:50 – 15:10 Smluvní pokuty plynoucí ze smluv o profesionálním výkonu sportovní činnosti (JUDr. David Kohout, Ph.D.) 
15:10 – 15:30 Odměňování soudních zaměstnanců ve světle platových tabulek (Mgr. Jitka Kubešová) 
15:30 – 15:50 Odměňování přísedících  (Mgr. Ing. Patrik Stonjek) 
15:50 – Diskuse, ukončení akce 


Vstup volný. Předchozí registrace není třeba. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Odměňování – aktuální otázky a problémy
 

Uložit událost do kalendáře