Prodloužení možnosti hlásit se do programu Diploma in English Law & Legal Skills

Prodloužení možnosti hlásit se do programu Diploma in English Law & Legal Skills

British Law Centre ve spolupráci s PF UK pořádá i v akademickém roce 2021/2022 na PF UK kurzy Diploma in English Law & Legal Skills. Program je dvousemestrální a s ohledem na harmonogram výuky v ZS 2021/2022 uvedený níže je stále možno podávat do tohoto programu přihlášky zde.

Termíny výuky v ZS 2021/2022:

 

pátek 19. listopadu 2021

pátek 17. prosince 2021

pátek 14. ledna 2022

 

V případě splnění podmínek je za účast v programu možno získat celkem 6 kreditů (3 za zimní a 3 za letní semestr ve formě volitelných předmětů).