Příjem přihlášek do XV. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti

Příjem přihlášek do XV. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti

Rada SVOČ vyhlásila ke dni 13. prosince 2021 XV. ročník soutěže SVOČ na PF UK s následujícím harmonogramem:

 • Přihlašování do soutěže od 13. 12. 2021 do 20. 4. 2022, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na tomto odkazu    
   
 • Přihláška musí být odevzdána nejpozději spolu se soutěžní prací.
   
 • Odevzdání prací do 20. 4. 2022 24:00, a to elektronicky na adresu soutěže svoc@prf.cuni.cz (formát DOC, DOCX či RTF). 
   
 • Tištěnou verzi práce je třeba odevzdat na sekretariát katedry mezinárodního práva paní Blance Smutné, která v XV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK vykonává funkci sekretariátu Rady SVOČ (místnost č. 218, 2. patro). Práci lze též zanechat na jméno paní Smutné v podatelně PF UK či zaslat poštou.
  Na obálku v takovém případě kromě adresy napište výraz “SVOČ”.
   
 • Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!
   
 • Ústní obhajoby prací před oborovými komisemi od 16. 5. do 17. 6. 2022.
   
 • Slavnostní vyhlášení soutěže v týdnu od 27. 6. 2022

 

Odměny v XV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK:
1. místo 10 000 Kč
2. místo  7 500 Kč
3. místo  5 000 Kč

Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu. U studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný předmět SVOČ: profilační modul s hodnotou 4 kreditů.

 

Více informací zde

SVOČ na PF UK: Co? Proč? Jak?

Témata navržená katedrami a ústavy pro XV. ročník SVOČ