Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva – Ústava, lidská práva a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva – Ústava, lidská práva a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

Výjezdní seminář z ústavního práva:

Ústava, lidská práva a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

 

Termín a místo konání: 25.–31. července 2020 na Ústecku

Seminář je určen pro studentky a studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu, politologii či politickou a právní filosofii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse. Úspěšní absolventi získají 3 kredity, nejúspěšnější pak pozvánku k publikaci příspěvku ve sborníku či v odborných časopisech.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese wintr@prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře.

Garanti: doc. Marek Antoš a doc. Jan Wintr; stálý host výjezdních seminářů: prof. Jan Kysela
 

Uzávěrka přihlášek: neděle 17. května 2020

 

Více informací a přehled navrhovaných témat, ke kterým je možné se přihlásit, najdete v přiloženém souboru.