Přihlašování na státní doktorskou zkoušku na listopad 2020

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku na listopad 2020

Ke státním doktorským zkouškám, které se budou konat v listopadu 2020, se podává přihláška od 14. září do 29. září 2020. K přihlášce se přikládají následující přílohy:

  • přehled publikační činnosti potvrzený školitelem
  • zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena školitelem a garantem programu

Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte, zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného se odevzdává vždy.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se na vypracování se svým školitelem.

Přihláška s přílohami se podává na podatelnu PF UK na referát doktorského studia osobně nebo zasláním poštou.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde:

https://www.prf.cuni.cz/studijni-oddeleni/dokumenty-studijniho-oddeleni

Ke státní doktorské zkoušce se může přihlásit student, který splnil kontroly všech studijních předmětů stanovených individuálním studijním plánem.