Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – listopad 2019

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – listopad 2019

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněné zkoušky z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v listopadu 2019, se prosím přihlašujte od 9. 9. do 20. 9. 2019. Vyplňte přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte, zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného se odevzdává vždy.

Přihláška s přílohami se odevzdává na studijní oddělení, doktorské studium v úředních hodinách nebo přes podatelnu PF UK. Pokud byste neměli přílohy v termínu přihlašování, tak odevzdejte v termínu pouze přihlášku a přílohy můžete dodat do konce září 2019.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se, prosím, na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde.