Dokumenty - studijní oddělení

Formuláře - obecné | Formuláře - stipendia | Magisterské studium - formuláře | Magisterské studium - formuláře pro uznávání kontrol studia předmětů | Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK | Magisterské studium - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK | Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK | Magisterské studium - formuláře pro uznání specializačních modulů | Doktorské studium | Státní rigorózní zkouška | Karolinka | Karolinka - archiv | Ostatní dokumenty
Formuláře - obecné Formát Vloženo Vložil
Obecná žádost (.doc) doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Obecná žádost (.pdf) pdf 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče docx 17.10.2018 Miroslav Sojka
Žádost o povolení akce, která se má konat na fakultě doc 18.11.2018 Marek Antoš
Formuláře - stipendia Formát Vloženo Vložil
Formulář žádosti o "pomvědské" stipendium docx 14.11.2017 Miroslav Sojka
Formulář žádosti o stipendium podle čl. 13 písm. b)-h) a čl. 16 PPS docx 14.11.2017 Miroslav Sojka
Formulář podnětu k udělení ceny praemium excellentiaee docx 14.11.2017 Miroslav Sojka
Formulář podnětu k udělení stipendia - mimořádný čin - podle čl. 12 odst. 1 PPS docx 14.11.2017 Miroslav Sojka
Formulář podnětu k udělení stipendia v oblasti vědy podle Hlavy II a Hlavy III PPS xlsx 14.11.2017 Miroslav Sojka
Podnět k přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky docx 25.05.2015 Miroslav Sojka
Magisterské studium - formuláře Formát Vloženo Vložil
Omluva ze zkoušky - 2018 docx 03.10.2017 Miroslav Sojka
Omluva ze SZZ - 2018 docx 03.10.2017 Miroslav Sojka
Diplomový úkol pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Diplomový úkol docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor diplomové práce pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor diplomové práce docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - posudek vedoucího práce pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - posudek vedoucího práce docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - oponentský posudek pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - oponentský posudek docx 17.12.2017 Marta Chromá
Potvrzení o absolvování předmětu Diplomový seminář II - 2018 docx 15.04.2015 Miroslav Sojka
Žádost o změnu tématu diplomové práce - 2018 docx 26.04.2015 Miroslav Sojka
Žádost o změnu tématu diplomové práce bez změny katedry - 2018 docx 11.04.2016 Miroslav Sojka
Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky (MS Excel) xlsx 25.03.2015 Miroslav Sojka
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky xlsx 07.04.2015 Miroslav Sojka
Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích docx 12.01.2017 Alena Votýpková
Vzor odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem doc 12.01.2017 Alena Votýpková
Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů PF doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Žádost o výpis známek doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy ve formátu doc. doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy ve formátu pdf. pdf 18.02.2013 Lukáš Bohuslav
Postup vyplnění formuláře Žádosti o stanovení 1.a 2. části SZZK docx 02.04.2015 Miroslav Sojka
Potvrzení o studiu (pouze pro absolventy) docx 24.04.2015 Miroslav Sojka
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe I. docx 23.06.2015 Miroslav Sojka
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe II docx 23.06.2015 Miroslav Sojka
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku doc 26.06.2015 Alena Votýpková
Magisterské studium - formuláře pro uznávání kontrol studia předmětů Formát Vloženo Vložil
Formulář č. 1 - žádost o uznání z PF UK dle OD 8/2019 docx 28.08.2014
Formulář č. 2 - žádost o uznání více PP z PF UK - 2019 dle OD 8/2019 xlsx 28.08.2014
Formulář č. 3 - žádost žádost o uznání více PVP/VP z PF UK - 2019 dle OD 8/2019 xlsx 28.08.2014
Formulář č. 4 - žádost o uznání z kurzu CŽV PF UK - 2019 dle OD 8/2019 docx 17.06.2019 Miroslav Sojka
Formulář č. 5 - žádost o uznání z z UK nebo jiné VŠ - 2019 dle OD 8/2019 docx 17.06.2019 Miroslav Sojka
Formulář č. 6 - žádost o uznání zahraniční VŠ PP/ PVP/VP - 2019 dle OD 8/2019 docx 28.08.2014
Formulář č. 7 - žádost o uznání -zahraniční stud. pobyt - 2019 dle OD 9/2019 docx 28.08.2014
Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK Formát Vloženo Vložil
Formulář č. 6 - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK - 2018 docx 13.10.2014
VZOR - Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK docx 13.10.2014
Formulář č. 16 - žádost o stanovení termínu zkoušky - 2018 docx 15.12.2015 Miroslav Sojka
Formulář č. 17 - žádost o prominutí rekvizit pro konání zkoušky - 2018 docx 25.04.2016 Miroslav Sojka
Magisterské studium - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK Formát Vloženo Vložil
Formulář č. 7 - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK - 2018 docx 13.10.2014
VZOR - Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK vzor docx 13.10.2014
Formulář č. 15 - žádost o 1. opakovaný zápis jazykového povinně volitelného předmětu - 2018 docx 19.10.2015 Miroslav Sojka
Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK Formát Vloženo Vložil
Formulář č.8 - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK - 2018 docx 14.10.2014
VZOR - Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK docx 14.10.2014
Magisterské studium - formuláře pro uznání specializačních modulů Formát Vloženo Vložil
Žádost o přiznání specializačního modulu splněného dříve než v ak. roce 2014/2015 docx 03.03.2015 Miroslav Sojka
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o přiznání specializačního modulu splněného dříve než v ak. roce ... docx 03.03.2015 Miroslav Sojka
Žádost o převod SVOČ na SVOČ - specializační modul docx 09.03.2015 Miroslav Sojka
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o převod SVOČ na SVOČ - specializační modul docx 09.03.2015 Miroslav Sojka
Žádost o přiznání specializačního modulu: Evropské právo docx 16.03.2015 Miroslav Sojka
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o přiznání specializačního modulu - Evropské právo docx 22.03.2015 Miroslav Sojka
Doktorské studium Formát Vloženo Vložil
Roční hodnocení ISP doktorského studia - manuál pro školitele Ph.D. studia pdf 28.06.2019 Alena Votýpková
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - ročníky 5., 6., 7., 8. - manuál - akt. 25. 6. 2019 pdf 25.06.2019 Alena Votýpková
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - manuál - akt. 25.6.2019 pdf 25.06.2019 Alena Votýpková
Dopis proděkana doktorského studia k evidenci stáží za ak. rok 2017/2018 docx 19.07.2018 Alena Votýpková
Čestné prohlášení o stáži docx 31.05.2018 Alena Votýpková
Vzor disertační práce pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor disertační práce docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - posudek školitele pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - posudek školitele docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - oponentský posudek pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor - oponentský posudek docx 17.12.2017 Marta Chromá
Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program pdf 11.06.2018 Alena Votýpková
Individuální studijní plán v SIS – návod pro studenty 1. ročníku doktorského studia pdf 02.10.2017 Alena Votýpková
Seznam zapsaných přednášek, seminářů a cvičení doc 03.07.2015 Alena Votýpková
Přihláška k obhajobě disertační práce docx 14.10.2013 Eva Pavlíčková
Přihláška ke státní doktorské zkoušce docx 17.10.2013 Eva Pavlíčková
Seznam oborových garantů docx 17.10.2013 Eva Pavlíčková
Prohlášení o zanechání studia v doktorském studijním programu docx 10.11.2017 Miroslav Sojka
Státní rigorózní zkouška Formát Vloženo Vložil
Vzor rigorózní práce pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor rigorózní práce docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor vyjádření pověřeného akademického pracovníka na rigorózní práci pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor vyjádření pověřeného akademického pracovníka na rigorózní práci docx 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor oponentský posudek na rigorózní práci pdf 17.12.2017 Marta Chromá
Vzor oponentský posudek na rigorózní práci docx 17.12.2017 Marta Chromá
Nabídka služeb-2 od 1.1.2016 pdf 23.03.2017 Lada Šafrová
První strana přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová
Druhá strana přihlášky doc 26.09.2017 Lada Šafrová
Třetí strana přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová
Návod na tisk přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová
Kompletní přihláška pro tisk A3 brožura doc 01.11.2017 Miroslav Sojka
Kompletní přihláška pro tisk A3 oboustranně pdf 03.11.2017 Miroslav Sojka
Karolinka Formát Vloženo Vložil
Karolínka 2016/2017 pdf 15.03.2017 Miroslav Sojka
Karolinka - archiv Formát Vloženo Vložil
Karolínka 2015/2016 pdf 12.10.2015 Miroslav Sojka
Karolinka 2014/2015 pdf 05.09.2014 Jakub Horký
Karolinka 2013/2014 pdf 16.10.2013
Karolinka 2012/2013 pdf 20.10.2014 Alena Votýpková
Karolinka 2011/2012 pdf 20.10.2014 Alena Votýpková
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy v Praze docx 23.07.2015 Miroslav Sojka
Přihláška ke studiu jednotlivých předmětů docx 10.06.2016 Miroslav Sojka
Přihláška U3V-2018 docx 10.04.2018 Petra Sojková-Machoňová
Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111