Dokumenty - studijní oddělení

Karolinka | Karolinka - archiv | Formuláře | Formuláře - stipendia | Magisterské studium - formuláře | Magisterské studium - formuláře pro uznávání předmětů | Magisterské studium - formuláře pro uznávání předmětů (vzorově vyplněné) | Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK | Magisterské studium - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK | Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK | Magisterské studium - formuláře pro uznání specializačních modulů | Doktorské studium | Státní rigorózní zkouška | Ostatní dokumenty
Karolinka Formát Vloženo Vložil
Karolínka 2016/2017 pdf 15.03.2017 Miroslav Sojka karolinka_2016.pdf
Karolinka - archiv Formát Vloženo Vložil
Karolínka 2015/2016 pdf 12.10.2015 Miroslav Sojka karolinka_2015_06.pdf
Karolinka 2014/2015 pdf 05.09.2014 Jakub Horký Karolinka_2014_v3.pdf
Karolinka 2013/2014 pdf 16.10.2013 Karolinka ak. r. 2013-14.pdf
Karolinka 2012/2013 pdf 20.10.2014 Alena Votýpková Karolinka ak. r. 2012-13.pdf
Karolinka 2011/2012 pdf 20.10.2014 Alena Votýpková Karolinka ak. r. 2011-12.pdf
Formuláře Formát Vloženo Vložil
Oznameni o akci konane na fakulte docx 08.11.2017 Marta Chromá oznameni o akci.docx
Obecná žádost (.doc) doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Obecná žádost.doc
Obecná žádost (.pdf) pdf 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Obecná žádost.pdf
Formuláře - stipendia Formát Vloženo Vložil
Formulář žádosti o "pomvědské" stipendium docx 14.11.2017 Miroslav Sojka Formulář žádosti o pomvědské.docx
Formulář žádosti o stipendium podle čl. 13 písm. b)-h) a čl. 16 PPS docx 14.11.2017 Miroslav Sojka Formulář žádosti o stipendium podle čl. 13 písm. b)-h) a čl. 16 PPS.docx
Formulář podnětu k udělení ceny praemium excellentiaee docx 14.11.2017 Miroslav Sojka Formulář podnětu k udělení ceny praemium excellentiaee.docx
Formulář podnětu k udělení stipendia - mimořádný čin - podle čl. 12 odst. 1 PPS docx 14.11.2017 Miroslav Sojka Formulář podnětu k udělení stipendia - mimořádný čin - podle čl. 12 odst. 1 PPS.docx
Formulář podnětu k udělení stipendia v oblasti vědy podle Hlavy II a Hlavy III PPS xlsx 14.11.2017 Miroslav Sojka Formulář podnětu k udělení stipendia v oblasti vědy podle Hlavy II a Hlavy III PPS.xlsx
Magisterské studium - formuláře Formát Vloženo Vložil
Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích docx 12.01.2017 Alena Votýpková Relevantní důvody pro poskytování úlev na poplatcích.docx
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem doc 12.01.2017 Alena Votýpková Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.doc
Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů PF doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů pf.doc
Potvrzení o úspěšném ukončení studia doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Potvrzení o úspěšném ukončení studia.doc
Žádost o výpis známek doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Žádost o výpis známek.doc
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy ve formátu doc. doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.doc
Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy ve formátu pdf. pdf 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Žádost pro vystavení potvrzení o celém průběhu studia nebo výpis zkoušek pro přerušení nebo zanechání nebo absolventy.pdf
Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky (MS Excel) xlsx 25.03.2015 Miroslav Sojka Zadost o stanoveni terminu 1. a 2. casti szzk _17-18v2.xlsx
Postup vyplnění formuláře Žádosti o stanovení 1.a 2. části SZZK docx 02.04.2015 Miroslav Sojka Vyplneni formulare sz.docx
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky xlsx 07.04.2015 Miroslav Sojka Zadost o stanoveni terminu 1. a 2. casti szzk _17-18v2-VZOR.xlsx
Žádost o zápis předmětu Diplomový seminář II docx 15.04.2015 Miroslav Sojka 12_zadost_o_zapis_dipl_seminar_II.docx
Potvrzení o studiu (pouze pro absolventy) docx 24.04.2015 Miroslav Sojka Potvrzeni_o_studiu_bez_el_podpisu_v2015_2.docx
Žádost o změnu tématu diplomové práce docx 26.04.2015 Miroslav Sojka 13_zadost_o_zmenu_tematu_dp.docx
Žádost o změnu tématu diplomové práce bez změny katedry docx 11.04.2016 Miroslav Sojka 13_b_zadost_o_zmenu_tematu_dp_bez_změny_katedry.docx
Námitka proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky docx 25.05.2015 Miroslav Sojka 14_formular_namitky_o_prospech_stipendium .docx
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe I. docx 23.06.2015 Miroslav Sojka Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe I.docx
Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe II docx 23.06.2015 Miroslav Sojka Potvrzení o absolvování volitelného předmětu letní praxe II.docx
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku doc 26.06.2015 Alena Votýpková formulář pro žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku.doc
Omluva ze zkoušky docx 03.10.2017 Miroslav Sojka 18_omluva_ze_zkousky.docx
Omluva ze SZZ docx 03.10.2017 Miroslav Sojka 19_omluva_ze_szz.docx
Magisterské studium - formuláře pro uznávání předmětů Formát Vloženo Vložil
Formulář žádosti PFUK povinný předmět docx 28.08.2014 Priloha _c_1_1_formular zadosti _PFUK_PP.docx
Souhrnný formulář žádosti PFUK (více povinných předmětů) docx 21.07.2016 Miroslav Sojka Priloha_c_1_1S_formular_1S.docx
Souhrnný formulář žádosti PFUK (jazykové předměty) docx 21.07.2016 Miroslav Sojka Priloha_c_1_1J_formular_1J.docx
Formulář žádosti PFUK PVP-VP docx 28.08.2014 Priloha _c_1_2_formular zadosti_pfuk_pvp-vp.docx
Formulář žádosti jiná VŠ v ČR docx 28.08.2014 Priloha _c_1_3_formular zadosti_jina VS_v_CR.docx
Formulář žádosti zahraniční VŠ PP PVP docx 28.08.2014 Priloha _c_1_4_formular zadosti_zahranicni_VS_pp_pvp.docx
Formulář žádosti zahraniční VŠ VP docx 28.08.2014 Priloha _c_1_5_formulare zadosti_zahranicni VS_VP.docx
Magisterské studium - formuláře pro uznávání předmětů (vzorově vyplněné) Formát Vloženo Vložil
Vzorově vyplněný formulář žádosti PFUK povinný základ docx 28.08.2014 1_vzorove_vyplneny_formulář žádosti _pfuk_povinny_zaklad_2.docx
Vzorově vyplněný formulář žádosti PFUK PVP docx 28.08.2014 2_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_pfuk_pvp_2.docx
Vzorově vyplněný formulář PFUK VP docx 28.08.2014 2_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_pfuk_vp_2.docx
Vzorově vyplněný formulář žádosti VSE docx 28.08.2014 3_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_vse_2 .docx
Vzorově vyplněný formulář žádosti ZCU docx 28.08.2014 3_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_zcu_2.docx
Vzorově vyplněný formulář zahraniční VŠ PSZ docx 28.08.2014 4_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_zahraniční vŠ_psz_2.docx
Vzorově vyplněný formulář zahraniční VŠ PVP docx 28.08.2014 4_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_zahraniční vŠ_pvp_2.docx
Vzorově vyplněný formulář žádosti zahraniční VŠ VP docx 28.08.2014 5_vzorove_vyplneny_formulář žádosti_zahraniční vŠ_vp_2.docx
Vzorově vyplněný souhrnný formulář žádosti PFUK (více povinných předmětů) docx 26.07.2016 Miroslav Sojka Vzor_vypl_souhrnný_form_žádost_pfuk_1s.docx
Vzorově vyplněný souhrnný formulář žádosti PFUK (jazykové předměty) docx 26.07.2016 Miroslav Sojka Vzor_vypl_souhrn_form_žádosti_pfuk_1j.docx
Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK Formát Vloženo Vložil
žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK docx 13.10.2014 6 _formulář žádosti_pfuk_prominuti_rekvizit _zapis.docx
Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK - vzor docx 13.10.2014 6 _formulář žádosti_pfuk_prominuti_rekvizit _zapis_vzor.docx
Žádost o stanovení termínu zkoušky docx 15.12.2015 Miroslav Sojka 16_formular_zadost_o_stanoveni_terminu_zkousky.docx
Žádost o prominutí korekvizit pro konání zkoušky docx 25.04.2016 Miroslav Sojka 17 _žádost_o_prominuti_korekvizit _pro_zkoušku.docx
Magisterské studium - žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK Formát Vloženo Vložil
Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK docx 13.10.2014 7 _formulář žádosti_pfuk_dodatecny _zapis.docx
Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK vzor docx 13.10.2014 7 _formulář žádosti_pfuk_dodatecny _zapis_vzor.docx
Žádost o 1. opakovaný zápis jazykového povinně volitelného předmětu docx 19.10.2015 Miroslav Sojka 15_zadost_o_opak_zapis_jpvp.docx
Magisterské studium - žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK Formát Vloženo Vložil
žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK docx 14.10.2014 8 _formulář žádosti_uk_prominuti_rekvizit _zapis.docx
žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK docx 14.10.2014 8 _formulář žádosti_uk_prominuti_rekvizit _zapis_vzor.docx
Magisterské studium - formuláře pro uznání specializačních modulů Formát Vloženo Vložil
Žádost o přiznání specializačního modulu splněného dříve než v ak. roce 2014/2015 docx 03.03.2015 Miroslav Sojka 10_zadost_o_priznani_spec_modulu.docx
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o přiznání specializačního modulu splněného dříve než v ak. roce ... docx 03.03.2015 Miroslav Sojka 10_zadost_o_priznani_spec_modulu_vzor.docx
Žádost o převod SVOČ na SVOČ - specializační modul docx 09.03.2015 Miroslav Sojka 11a_zadost_o_prevod_svoc.docx
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o převod SVOČ na SVOČ - specializační modul docx 09.03.2015 Miroslav Sojka 11a_zadost_o_prevod_svoc_vzor.docx
Žádost o přiznání specializačního modulu: Evropské právo docx 16.03.2015 Miroslav Sojka 10_evr_zadost_o_priznani_spec_modulu.docx
Vzorově vyplněný formulář: Žádost o přiznání specializačního modulu - Evropské právo docx 22.03.2015 Miroslav Sojka 10_evr_zadost_o_priznani_spec_modulu_vzor.docx
Doktorské studium Formát Vloženo Vložil
Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro doktorský studijní program doc 22.06.2017 Alena Votýpková 2017 harmonogram 17-18.doc
Seznam školitelů v doktorském studijním programu pdf 02.02.2017 Alena Votýpková Seznam školitelů v doktorském studijním programu_10.5.2017.pdf
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - manuál pdf 12.07.2017 Alena Votýpková Roční hodnocení isp_akt. 11.7.2017.pdf
Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - ročníky 3., 4., 5., 6., 7., 8. - manuál pdf 12.07.2017 Alena Votýpková Roční hodnocení isp_roc 3,4,5,6,7,8_akt. 11.7.2017.pdf
Individuální studijní plán v SIS – návod pro studenty 1. ročníku doktorského studia pdf 02.10.2017 Alena Votýpková Isp_manual_student_21.2.2017.pdf
Seznam zapsaných přednášek, seminářů a cvičení doc 03.07.2015 Alena Votýpková Seznam prednasek.doc
Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro doktorský studijní program doc 03.05.2016 Alena Votýpková Harmonogram ak. roku 2016/17 doktorského studia.doc
Přihláška k obhajobě disertační práce docx 14.10.2013 Eva Pavlíčková Přihláška k obhajobě disertační práce.docx
Přihláška ke státní doktorské zkoušce docx 17.10.2013 Eva Pavlíčková Přihláška ke státní doktorské zkoušce.docx
Seznam oborových garantů docx 17.10.2013 Eva Pavlíčková Seznam oborových garantů.docx
Prohlášení o zanechání studia v doktorském studijním programu docx 10.11.2017 Miroslav Sojka Prohlášení o zanechání studia.docx
Státní rigorózní zkouška Formát Vloženo Vložil
Nabídka služeb-2 od 1.1.2016 pdf 23.03.2017 Lada Šafrová NabÍdka sluŽeb-2 od 1.1.2016.pdf
První strana přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová PrvnÍ strana pŘihlÁŠky 2017.doc
Druhá strana přihlášky doc 26.09.2017 Lada Šafrová NovÁ druhÁ strana pŘihlÁŠky 2017 (1).doc
Třetí strana přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová TŘetÍ strana pŘihlÁŠky 2017.doc
Návod na tisk přihlášky doc 24.07.2017 Lada Šafrová Návod na tisk přihlášky ke státní rigorózní zkoušce 2017.doc
Kompletní přihláška pro tisk A3 brožura doc 01.11.2017 Miroslav Sojka Rigo-prihlaska pro tisk do a3 brozury.doc
Kompletní přihláška pro tisk A3 oboustranně pdf 03.11.2017 Miroslav Sojka Rigo-prihlaskaa3.pdf
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Nostrifikace-uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání-nové předpisy doc 18.02.2013 Lukáš Bohuslav Nostrifikace-uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání-nové předpisy.doc
Poplatky spojené se studiem nově (2013) doc 18.09.2013 Poplatky spojené se studiem nově (2013).doc
Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy v Praze docx 23.07.2015 Miroslav Sojka Prostupnost_metodika_studenti.docx
Přihláška ke studiu jednotlivých předmětů docx 10.06.2016 Miroslav Sojka Přihláška.docx
Přihláška U3V doc 07.04.2017 Miroslav Sojka PřihláškaU3V.doc
Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111