Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – leden a červen 2020

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – leden a červen 2020

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v lednu 2020, se prosím přihlašujte od 25. 11. do 29. 11. 2019. Vyplňte přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete v dokumentech studijního oddělení. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte, zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného se odevzdává vždy.

Přihláška s přílohami se odevzdává na studijní oddělení, doktorské studium v úředních hodinách nebo na podatelnu PF UK. Pokud byste neměli přílohy v termínu přihlašování, tak odevzdejte v termínu pouze přihlášku a přílohy můžete dodat do 18. 12. 2019.

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněné všechny zkoušky.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se, prosím, na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: 
https://www.prf.cuni.cz/studijni-oddeleni/dokumenty

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v červnu 2020, se půjde přihlásit od 1. 4. do 17. 4. 2020.