Přihlašování na státní doktorské zkoušky – červen 2020

Přihlašování na státní doktorské zkoušky – červen 2020

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněné všechny zkoušky.

Ke státním doktorským zkouškám, které se budou konat v červnu 2020, se prosím přihlašujte od 6. dubna do 17. dubna 2020, vzhledem k nastalé situaci lze přílohy k přihlášce dodat do 30. 4. 2020. Vyplňte přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete v dokumentech studijního oddělení. K přihlášce se přikládají následující přílohy, přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena školitelem a garantem programu. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte, zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného se odevzdává vždy.

Přihláška s přílohami se podává na podatelnu PF UK.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se, prosím, na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde: https://www.prf.cuni.cz/studijni-oddeleni/dokumenty