Přihlašování na konferenci: Slaďování soukromého a pracovního života (do 5. června 2023)

foto

Přihlašování na konferenci: Slaďování soukromého a pracovního života (do 5. června 2023)

Konference

Slaďování soukromého a pracovního života

se uskuteční hybridní formou

dne 13. června 2023

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
 

Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština.
Výstupem z konference bude recenzovaný konferenční sborník.

Vedle aktivních vystupujících, u nichž se psaný příspěvek z povahy věci předpokládá,
mohou svými úvahami ve formě psaného příspěvku přispět i ostatní účastníci konference.

Formát příspěvku a s ním související informace jsou připojeny v příloze.

Konference bude konána hybridní formou.
Aktivní i pasivní účast bude tudíž možná jak v přednáškovém sále Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak on-line prostřednictvím MS Teams.

V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek/aktivní vystoupení
k tématu v jednom z jednacích jazyků v délce do 20 minut
a dodání názvu příspěvku nejpozději do dne 5. června 2023 včetně.

Termín pro přihlášení aktivních účastníků konference je stanoven do 5. června 2023 včetně;
členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny přihlášené příspěvky do programu.

Termín pro přihlášení ostatních účastníků konference
je stanoven
do 11. června 2023 včetně. 

 

Přihlášení lze provést zprávou elektronické pošty
na e-mailovou adresu konferencepp@email.cz.

V přihlášce uveďte formu účast, tj. prezenční nebo on-line.

Pozvánka ke stažení ZDE


Slaďování soukromého a pracovního života

Formát konferenčního příspěvku

 • Konferenční příspěvek, resp. příspěvek určený k otištění je třeba zaslat nejpozději do 31. července 2023.
 • Konferenční příspěvek se zasílá ve formátu .doc, .docx  nebo ve srovnatelném formátu.
 • Konferenční příspěvek se zasílá na adresu elektronické pošty konferencepp@email.cz;
 • Konferenční příspěvek může mít nejvýše 30 normostran.
 • Konferenční příspěvek musí mít následující formu:
  • font Times New Roman 12; řádkování 1,5
  • příspěvek musí být zpracován v jednom z jednacích jazyků konference – čeština, slovenština.
  • název příspěvku tučně v jazyce příspěvku;
  • následuje jméno autora, v poznámce pod čarou doplněné institucí kde působí, příp. funkcí
  • nadpisy bodů tučně – styl formátování 1., 1.1.
  • členění nejvýše na dva řády, tj. 1., 1.1., 2.1. atp.

 

Členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny příspěvky do publikace.

Uložit událost do kalendáře