Předseda vlády ČR Petr Fiala přijal záštitu nad předkladem komentáře "Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU" do ukrajinského jazyka

foto

Předseda vlády ČR Petr Fiala přijal záštitu nad předkladem komentáře "Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU" do ukrajinského jazyka

Předseda vlády ČR Petr Fiala přijal osobní záštitu nad projektem překladu Komentáře k zakládacím smlouvám EU do ukrajinského jazyka.

Projekt překladu zaštiťuje katedra evropského práva PF UK pod vedením vedoucího autorského kolektivu profesora Michala Tomáška

Více ZDE