Komentář k zakládacím smlouvám EU pomůže Ukrajině ke vstupu do Unie

Komentář k zakládacím smlouvám EU pomůže Ukrajině ke vstupu do Unie

Předseda vlády ČR profesor Petr Fiala přijal 20. prosince 2022 zástupce autorského kolektivu Komentáře k zakládacím smlouvám EU ze čtyř právnických fakult našich veřejnoprávních univerzit, který vyšel při příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Vedoucí autorského kolektivu profesor Michal Tomášek, proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předal panu premiérovi výtisk díla a současně mu představil projekt překladu Komentáře do ukrajinského jazyka. Projekt bude zajišťovat katedra evropského práva PF UK. Ukrajinská verze bude zdarma předána ukrajinským právníkům za účelem jejich přípravy na vstup do EU. Premiér Fiala vyslovil autorskému kolektivu poděkování a přislíbil převzít nad projektem osobní záštitu.   

Foto: Úřad vlády ČR