Pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021

Pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je nutné se připravit na to, že ani v letním semestru 2020/2021 zřejmě zkouškové období nebude moci proběhnout zcela kontaktně, ale bude nutné využít distanční či částečně distanční (tj. hybridní) formy plnění kontrol studia.

Klíčovými faktory, které rozhodnou o tom, jak bude zkoušení a zkouškové období konkrétně probíhat, jsou stejně jako v předchozích měsících

  • platná epidemiologická opatření na úrovni státu
  • úprava na univerzitní úrovni.

V zájmu právní jistoty akademických pracovníků, studentů i uchazečů se však vedení fakulty znovu rozhodlo již v předstihu vydat pravidla, podle kterých by mělo proběhnout nadcházející zkouškové období, ať už budou v době konání kontroly studia platná jakákoli epidemiologická opatření.

Úpravy oproti předchozí verzi pravidel jsou jen drobné, převážně formulační; jediná věcná změna spočívá v tom, že se katedrám doporučuje, aby u ústních kontrol studia povinných předmětů vypsaly jak termíny prezenční, tak distanční.

 

Pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021