Odborná konference: Pražské dny obchodního práva (4. října 2023)

Odborná konference: Pražské dny obchodního práva (4. října 2023)

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
srdečně zve na odbornou konferenci konanou v rámci projektu SVV 260 618/2023

PRAŽSKÉ DNY OBCHODNÍHO PRÁVA

s letošním podtématem

Právní regulace obchodní korporace jako politický nástroj

Konference navazuje na tradiční obchodněprávní doktorandské konference konané více než 10 let.

Letos se zaměří na dva tematické okruhy. První tematický okruh bude věnován aktuální problematice udržitelnosti, tzv. ESG (environment, social, government).

Konkrétně mohou být příspěvky orientovány na ESG a povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře, ESG a transparentnost obchodní korporace, best practice v oblasti ESG reportingu, ESG a soutěžní právo (greenwashing atp.), vliv plnění povinností týkajících se ESG na uzavírání a trvání obchodních vztahů atp.

Druhým tematickým okruhem jsou zvláštní vnitřní poměry specifických obchodních korporací ve vazbě na jejich předmět činnosti.

Zde se lze zabývat kupříkladu následujícími otázkami:
Má zvláštní úprava SICAV, banky či sociálního družstva vliv na jejich právní povahu?
Je přípustné změnit tyto zvláštní obchodní korporace na „běžnou“ akciovou společnost nebo družstvo?

Datum konání: 4. října 2023

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

 

Více informací a registrace ZDE

Program

 

Uložit událost do kalendáře