Od 12. dubna přijímáme přihlášky do kurzu Právo Univerzity třetího věku

Od 12. dubna přijímáme přihlášky do kurzu Právo Univerzity třetího věku

Program nabízí seniorům základy práva, zajímavé odborné přednášky a odborná sdělení z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů a diskutovaných problémů práva. Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků, přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům programu zaslán před zahájením výuky. Program organizačně zajišťuje garant JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Program rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

Níže najdete kompletní informace o kurzu Právo včetně možnosti přihlášení.

Těšíme se na vás!

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

proděkanka pro celoživotní vzdělávání

 

Garant programu:

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Přednášející:
bude upřesněno před začátkem kurzu

Místo konání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, případně online – forma bude upřesněna před začátkem kurzu

Datum a čas:
1 rok, tj. 2 semestry, 1x2 vyučovací hodiny týdně

Výukový den: vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hod.

Rozsah: 44 hodin

Termín:

04. 10. 2021 – 13. 12. 2021 (zimní semestr)

14. 02. 2022 – 02. 05. 2022 (letní semestr)

Komu je kurz určen:
zájemcům důchodového věku

Požadavky na účastníky:
maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podmínky absolvování programu:                   

závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace:

Osvědčení o absolvování programu těm účastníkům, kteří odevzdají závěrečnou písemnou práci splňující stanovené požadavky – slavnostní předání v Karolinu nebo zaslání poštou

Praktické informace:

Cena a způsob úhrady:
1 000 Kč za celý kurz

V ceně je zahrnuto:
přednášky, zaslání přístupu k záznamu, prezentace, slavnostní předání osvědčení nebo jeho zaslání osvědčení poštou

Podmínky přijetí:

Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: strakova@prf.cuni.cz).

Účastníci programu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii znovu zasílat.


Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.

 

Kontakt:

Ivana Straková,

referentka

e-mail: strakova@prf.cuni.cz

tel.: 221 005 504
 

Způsob a termín podání přihlášky:           

od 12. 4. 2021 do 30. 6. 2021 pouze elektronicky zde

Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě, která musí být provedena do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze provést platebním příkazem. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do programu.