Novou akreditaci zahájil předmět Úvod do studia práva

Web

Novou akreditaci zahájil předmět Úvod do studia práva

Nový magisterský studijní program přinesl mnohé změny a novinky. Jednou z nich je zavedení povinného předmětu Úvod do studia práva určeného studentům nastupujícím do 1. ročníku. Letos jej hned na začátku zimního semestru absolvovalo 641 studentů 1. ročníku a účastníků kurzu CŽV.

Studenti absolvovali dva a půl dne blokové výuky v předmětu, jehož cílem je usnadnění nástupu do studia práva, a splnili tak svoji první studijní povinnost. V sedmi různých termínech během září a října proběhla výuka předmětu v menších seminárních skupinách po cca 25 studentech umožňujících interaktivní zapojení; letos se jednalo o 29 různých seminárních skupin vedených vždy dvojicí lektorů. Výuku předmětu zajišťuje Centrum právních dovedností, na samotné výuce se však podílelo celkem 35 lektorů z řad doktorandů (zapojili se doktorandi většiny kateder) a nedávných absolventů fakulty.

S čím se studenti v rámci výuky seznámili?

Mimo jiné si zkoušeli vyhledávat právní informace, poznali právní informační systémy (komerční i volně dostupné), učili se, jak číst judikát i odborný právní text a řešili jednoduchý právní případ metodou problem-based learning. Na závěr kurzu si nově získané dovednosti vyzkoušeli aplikovat v jednoduchém moot courtu. Obsaženy byly také nezbytné základní právní znalosti, které společně se základy právních a studijních dovedností tvoří solidní základ pro intenzivní studium práva. Jedním z cílů předmětu je totiž motivovat studenty k vysokému studijnímu nasazení.

Výuka na dálku

Studenti, kteří se přihlásili na první dva termíny, mohli výuku absolvovat prezenčně, pro zbývající seminární skupiny bylo nutné kvůli vyhlášení zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce celý kurz přesunout do online prostředí. V půlce září byl tedy během necelých tří dnů kurz přizpůsoben do online podoby, zachována však byla jak bloková výuka, tak důraz na interaktivní zapojení studentů. Přestože prezenční forma je jednoznačně vhodnější, z lektorské i studentské zpětné vazby vyplývá, že online podoba byla důstojnou a smysluplnou alternativou.

Děkujeme partnerům

Hlavním partnerem předmětu pro tento akademický rok je advokátní kancelář Bird & Bird, která předmět podporovala již při jeho zavádění v předchozích dvou letech. Od roku 2020 jsou partnery též advokátní kancelář Clifford Chance a advokátní kancelář Strnad Joch Lokajíček. Podpora partnerů fakultě umožňuje především zapojovat do výuky předmětu odborníky z praxe z řad nedávných absolventů fakulty a udržet model výuky v relativně malých seminárních skupinách vedených vždy dvojicí lektorů. Všem partnerům děkujeme za podporu.

Nový předmět má velký ohlas

Předmět byl letos vyučován poprvé jako povinný. V předchozích dvou letech probíhalo zavádění předmětu v jeho pilotní podobě, zájem ze strany studentů však mnohonásobně přesahoval kapacitu. Jsme proto rádi, že od letošního roku je zajištěno místo pro každého studenta nastupujícího na naši fakultu. Těší nás, že ohlasy studentů byly velmi pozitivní, a ještě více nás těší, že se studenti aktivně zapojovali do řešení nejrůznějších právních problémů, a nejen v závěrečném moot courtu prokazovali, že bude radost se s budoucími právníky v rámci výuky setkávat.

První ročník povinné výuky Úvodu do studia práva se tedy navzdory současným nepříznivým epidemiologickým podmínkám vydařil a důstojně zahájil výuku v novém magisterském studijním programu. Zájemcům o podrobnější informace o kurzu doporučujeme závěrečnou zprávu zveřejněnou zde.

 

Mgr. Hana Draslarová

 

Loga