Nabídka stipendijně podpořené LETNÍ ŠKOLY SROVNÁVACÍHO ÚSTAVNÍHO PRÁVA V BUDAPEŠTI (v německém jazyce)

Nabídka stipendijně podpořené LETNÍ ŠKOLY SROVNÁVACÍHO ÚSTAVNÍHO PRÁVA V BUDAPEŠTI (v německém jazyce)

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abychom Vás tímto informovali o možnosti zúčastnit se německojazyčné letní školy srovnávacího ústavního práva „Dikaiosyne“, která se uskuteční od 17. do 31. srpna 2024 v maďarské Budapešti. Tento projekt a nabídka je obnovením tradice letních škol, na nich se PF UK dlouhodobě participovala (první ročníky těchto letních škol dokonce PF UK hostila), než byly přechodně z důvodů pandemie pozastaveny.

PF UK je vedle hostitelské ELTE Budapešť jednou z participujících právnických fakult, těmi dalšími jsou německá UNI Hamburg, rakouská UNI Graz, polská UNI Kraków a kazašská MNU Astana.

Nabízí se účast až pro 8 studentů PF UK, kteří mají uspokojivou znalost německého jazyka (doporučuje se B2) a zajímají se o problematiku ústavního práva v mezinárodním a evropském kontextu. Pracovní verzi programu, který obsahuje vedle akademických aktivit i bohatý kulturní program, naleznete zde.

V rámci letní školy budou pořadatelem plně hrazeny cestovní výlohy, ubytování a poskytnuta bezplatně částečně i strava (obědy) a doprovodný oficiální program. Na akci je možno ještě dodatečně žádat o stipendium 3.000,- Kč od PF UK k pokrytí většiny zbývajících nákladů (MHD, ostatní stravování). Zúčastnění studenti by si tedy měli hradit pouze své osobní náklady (suvenýry, soukromý program ve volném čase).

Přihlášky je možno podávat do 7.7.2024, a to prostřednictvím online formuláře zde. V případě vyššího počtu zájemců, než je počet otevřených míst pro studenty z PF UK, se vyhrazuje právo posoudit podané přihlášky a vybrat účastníky letní školy na základě jejich studijní profilace, motivace a dosavadního studijního prospěchu na PF UK. Rozhodnutí o vybrání na letní školu bude studentům oznámeno nejpozději do 15.7.2024.

V přihlašovacím formuláři, prosíme, nahrajte své CV (postačí v českém jazyce, popř. může být v němčině nebo angličtině) a motivační dopis (pouze v němčině, v rozsahu max. 1 strana textu), případně též další nepovinné dokumenty dokládající Vaši motivaci se letní školy srovnávacího ústavního práva zúčastnit nebo jazykové certifikáty z němčiny.

Pro magisterské studenty bude tato letní škola nabízena jako volitelný předmět za 4 kredity, zúčastnit se jí však mohou i doktorandi.

Uložit událost do kalendáře