Nabídka sdílených kurzů v rámci univerzitní aliance 4EU+ (s možností krátkodobého výjezdu)

Nabídka sdílených kurzů v rámci univerzitní aliance 4EU+ (s možností krátkodobého výjezdu)

Vážené studentky, vážení studenti,

 

rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost ucházet se o zapsání předmětů, které jsou vyučovány na partnerských univerzitách v rámci aliance 4EU+. Konkrétně jde o kurzy na University of Milan a jsou nabízeny v rámci společného projektu European and Comparative Legal Studies: between

Globalization and Legal Tradition (hlavním koordinátorem projektu je University of Milan, za PF UK je členem řešitelského kolektivu JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., JSD).

 

Předměty uvedené níže budou vyučovány v angličtině. Nabídka je vhodná pro studenty 2. až 5. ročníku a za úspěšné absolvování každého předmětu je možno získat 3 ECTS pro účely studia na PF UK. Výuka bude probíhat převážně online, ale projekt předvídá možnost kratších studijních návštěv v místě pořádání kurzu (Milán).

 

Zájemci se mohou ucházet o zapsání na kurzy uvedené níže:

  1. Constitutional Challenges in the EU (21 hours), starting from 1° March 2022. Chair: Prof. Antonia Baraggia, Comparative Public Law (antonia.baraggia@unimi.it). Participation is online, with the possibility of a short stay to follow some lessons in person. Podrobnosti kurzu zde.

 

  1. Criminal justice, punishment and fundamental rights (21 hours). The module provides for 7 lessons of 3 hours each, which will take place in the months of April and May 2022 (the dates are being defined). Chair: Prof. Stefano Zirulia, Criminal Law (stefano.zirulia@unimi.it). Participation is online, with the possibility of a short stay to follow some lessons in person. Podrobnosti kurzu zde.

 

  1. Fundamental Rights in the European Union (21 hours.). The lessons will take place in the following dates: 7-8-9 June 2022(h. 9,00 -13,00) e 14-15-16 June 2022 (h. 9,00-12,00). Chair: Prof. Ilaria Anrò, EU Law (ilaria.anro@unimi.it). The course will include two lectures by Prof. Tomas Dumbrovsky, Charles University (dumbrovs@prf.cuni.cz). Participation is online, with the possibility of a short stay to follow some lessons in person in the first week of the course. Podrobnosti kurzu zde.

 

Zapsání na kurz(y) podléhá výběru ze všech zájemců, který bude proveden na University of Milan. V případě Vašeho zájmu o některé z uvedených kurzů zašlete, prosíme, email na lorencka@prf.cuni.cz s uvedením, o který/é kurz/y se jedná.

K emailu přiložte své CV a přehled studijních výsledků (ze SIS), oboje v angličtině. Prosíme o zaslání těchto podkladů do 20.2.2022, následně budou postoupeny na University of Milan.