Možnost přihlášení se do XIII. ročníku SVOČ i poslání práce je již pouze do 30. 4. 2020 /do 24.00 hod./

STUD

Možnost přihlášení se do XIII. ročníku SVOČ i poslání práce je již pouze do 30. 4. 2020 /do 24.00 hod./

XIII. ročník SVOČ – AKTUÁLNĚ

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené epidemií COVID-19 rozhodla Rada SVOČ hlasováním per rollam:

1. O posunutí lhůty pro odevzdání práce v soutěži SVOČ na termín 30. 4. 2020 /do 24:00/

Soutěžní práce se odevzdává výlučně v elektronické podobě na adresu svoc@prf.cuni.cz 

2. O posunutí lhůty pro přihlášení do soutěže SVOČ na termín 30. 4. 2020 24:00 (podat přihlášku do soutěže je tedy možné současně s odevzdáním práce).

 

Přihlášku je třeba podat elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného zde. 

Pravidla pro XIII. ročník najdete zde: SVOČ Pravidla

Seznam zatím vyhlášených témat najdete zde: Témata pro XIII. ročník SVOČ