Mlčenlivost v trestním řízení (3. diskuzní setkání) 16. 5. od 17:00

Mlčenlivost v trestním řízení (3. diskuzní setkání) 16. 5. od 17:00

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá čtvrteční diskuzní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad aktuálními problémy trestního práva. Částečně tak navazujeme na proběhlé Rekodifikační čtvrtky (říjen 2022 – květen 2023).

Oslovili jsme přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuze i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Třetí diskuzní setkání se uskuteční:

16. května 2024 od 17:00 v místnosti č. 38

Online stream 

 

Okruh: Mlčenlivost v trestním řízení

 

Vystupující:

prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M.

doc. JUDr. Vladimír PELC, Ph.D.

JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D.

Mgr. Lukáš TROJAN

 

Moderuje:

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

 

Uložit událost do kalendáře