Mezinárodní konference pro doktorandy CENTRAL 2022 "Střední Evropa: Co nás spojuje a rozděluje" VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

D

Mezinárodní konference pro doktorandy CENTRAL 2022 "Střední Evropa: Co nás spojuje a rozděluje" VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

CENTRAL European Network - Univerzita Karlova, Humboldtova univerzita v Berlíně, Vídeňská univerzita, Varšavská univerzita a univerzita ELTE v Budapešti - podporuje především spolupráci v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědeckých pracovníků. V souvislosti se zahájením druhé etapy spolupráce vyhlašuje CENTRAL speciální téma, na které navazují další aktivity. Každé z těchto témat má širší společenský nebo politický význam, zejména v kontextu střední Evropy. Cílem pro akademické pracovníky nebo Ph.D. studenty z různých zemí, prostředí a oblastí studia je přijít s mnohostrannými nápady a řeseními. Tématem je „Střední Evropa: Co nás spojuje a rozděluje”. Téma lze zpracovat volně, na jedné straně jej lze interpretovat jako společenskou problematiku, na druhé straně jej lze chápat jako půdu pro prezentaci výstupů v oblasti vědecké a pedagogické spolupráce v rámci středoevropského regionu. 

Cílem konference CENTRAL pro doktorandy je setkání doktorandů a vybraných vedoucích akademických pracovníků z členských univerzit CENTRAL. Akce začíná online přednáškou přibližně 14 dní před osobním setkáním a má inspirovat účastníky k jejich příspěvkům. Hlavním cílem je diskutovat o tom, co střední Evropu spojuje a co způsobuje její rozdělení. Každé zasedání začíná přednáškou pozvaného vedoucího akademického pracovníka, po níž následuje diskuse a studentský workshop. Během workshopu každý student přednese svůj patnáctiminutový příspěvek, v němž se snaží formulovat svůj názor na dané téma. Ten může vycházet i z tématu jejich disertační práce. 

Konference se bude konat v Praze ve dnech 21. až 25. listopadu 2022.  

Účast na konferenci vřele doporučujeme studentům prezenčního i kombinovaného doktorského studia.

V případě zájmu zašlete přihlášku Ludmile Páralové (e-mail: paralovl@prf.cuni.cz) do 19. září 2022

Přihlašovací formulář