Mezinárodní konference na téma volby mezi pacienty a vzácných zdrojů v době pandemie

Mezinárodní konference na téma volby mezi pacienty a vzácných zdrojů v době pandemie

Konference na téma „Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the Covid-19 Pandemic“ proběhne on-line 15. dubna 2021 od 9:00 hod. přes platformu MS Teams na tomto odkazu. Bude se věnovat složitému tématu volby mezi pacienty, kteří potřebují nedostatkové zdroje a také právním důsledkům „chybných“ rozhodnutí.

„V mnoha technologicky vyspělých zemích dnes nastává situace, jež byla už po generace prakticky neznámá: pro řadu pacientů, kteří potřebují určitý vzácný zdroj ve zdravotní péči, se nedostává kapacit. Takovým nedostatkovým vzácným zdrojem může být např. ventilátor, lůžko na jednotce intenzivní péče nebo kvalifikovaný zdravotnický pracovník,“ říká jeden z organizátorů konference, docent Petr Šustek z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK.
Otázku po tom, na základě jakých pravidel může být stanovováno pořadí pacientů k přidělení vzácných zdrojů ve zdravotnictví, tak v současné době řeší odborná veřejnost po celém světě. Úzce souvisejícím problémem je pak právní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, případně zdravotnického pracovníka, za újmu vzniklou v důsledku nesprávně provedené prioritizace pacientů.

Konferenci spolupořádají Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity v Bergamu, tedy pracoviště ze zemí, které prošly jedněmi z nejhorších vln pandemie. Zkušenosti a názory v podobě národních zpráv bude v rámci konference sdílet dvacet právníků ze čtrnácti zemí na pěti světadílech, napříč právními kulturami i různorodými přístupy k alokaci vzácných zdrojů. Petr Šustek k tomu podotýká: „Některé právní řády dávají lékařům poměrně široký prostor pro nastavení pravidel prioritizace pacientů, zatímco jiné tyto možnosti přísně limitují. Příliš často ale zdravotníci i pacienti trpí právní nejistotou. Cílem konference je alespoň zčásti zpřehlednit situaci a dát impuls k diskusi o vhodných řešeních.“

Vedle národních zpráv konference zahrne také panel zvláštních hostů, kterými budou přední odborníci v oblasti intenzivní medicíny či bioetiky.

Konference je určena pro právníky, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, studenty i média, ale také pro každého, kdo by se chtěl o uvedeném tématu z pohledu právní komparatistiky dozvědět více. Po konferenci je plánováno sestavení a vydání knižní publikace zahrnující jednotlivé výstupy.

Ke konferenci se můžete volně připojit přes platformu MS Teams prostřednictvím tohoto odkazu. Případné dotazy k programu či otázky do diskuze k jednotlivým bodům programu zasílejte prosím na e-mail komunikace@prf.cuni.cz, případně je možné diskutovat přímo během relace. Akce proběhne v anglickém jazyce.

Právnická fakulta UK věnuje zdravotnickému právu značnou pozornost, mimo jiné nabízí také postgraduální studium zdravotnického práva v mezinárodně uznávaném studijním programu LL. M. v českém i anglickém jazyce.

Program ke stažení

Plakát

Uložit událost do kalendáře