Kolektivní monografie „Law, Pandemics and Ownership Restrictions“ představila analýzu proti-pandemických opatření v interdisciplinární perspektivě

Kolektivní monografie „Law, Pandemics and Ownership Restrictions“ představila analýzu proti-pandemických opatření v interdisciplinární perspektivě

Kolektivní monografie „Law, Pandemics and Ownership Restrictions“ představila analýzu proti-pandemických opatření v interdisciplinární perspektivě 

Dne 31. 1. 2023 se na půdě Právnické fakulty setkal autorský tým monografie „V. Sharp, G. Blahoudková, J. Handrlica (eds), Law, Pandemics and Ownership Restrictions“, která vyšla koncem r. 2022.  

Monografie je finálním výsledkem projektu SVV „Omezení vlastnického práva v zrcadle právního dualismu“, který byl akademiky a doktorandy naší fakulty řešen v letech 2020 až 2022. Cílem autorů bylo představit opatření, přijatá v průběhu světové pandemie COVID-19, v interdisciplinární perspektivě, a to zejména s důrazem na ta opatření, která se týkají omezení vlastnického práva. Jednotlivé kapitoly monografie se věnují jak historickým paralelám opatření, přijatých v letech 2020-2022, tak i řadě aktuálních problémů, které se vyskytly v souvislosti s přijímáním proti-pandemických opatření.  

Monografie „Law, Pandemics and Ownership Restrictions“ vyšla v mezinárodním nakladatelství Peter Lang a její kapitoly budou indexovány v databázi Scopus.  

Autory jednotlivých kapitol jsou J. Balounová, G. Blahoudková, T. Blažková, V. Dvorský, D. Macek, M. Novák, G. Prokopová, V. Sharp, K. Stloukalová, J. Šouša, a J. Ullmann.