Katedra trestního práva – II. Aktuální změny v trestním právu hmotném a procesním

Katedra trestního práva – II. Aktuální změny v trestním právu hmotném a procesním

Pro potřeby studentů PF UK a jejich přípravu na zápočty a zkoušky v rámci kurzů Trestní právo 1 a Trestní právo 3 v zimním semestru akademického roku 2021/2022 vydáváme krátkou informaci o změnách v trestním právu hmotném a procesním.

V nadcházejícím zkouškovém období musí studenti reflektovat především změny provedené nálezem Ústavního soudu ČR publikovaným pod č. 206/2021 Sb.2 (dále též „derogační nález“) a zákonem č. 220/2021 Sb.3 (dále též „novela 220“).

Další novelou, kterou se mění s účinností od 1. února 2022 ustanovení trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku (dále též „TZ“), a to v návaznosti na přestupkové právo, je zákon č. 417/2021 Sb.

Podrobnosti najdete v pdf ke stažení.