Grantová agentura UK vyhlásila 18. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Grantová agentura UK vyhlásila 18. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Opatřením rektora č. 31/2020 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení v roce 2021.

Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studijního programu. Předkládat je možné projekty s délkou řešení 1–3 roky a žádat o finanční podporu maximálně do výše 300 000,- Kč/ rok.

Návrhy se předkládají prostřednictvím aplikace přístupné pod tímto odkazem (https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs).

Fakultní termín pro předkládání návrhů projektů byl stanoven na 2. listopadu 2020.

Podrobné informace pro žadatele najdete zde a pravidla soutěže (včetně Zásad a Grantového řádu) jsou přístupná zde .

 

Odd. pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do soutěže přihlásit, informační seminář.

  • Cílem semináře je seznámit předkladatele s prostředím grantové aplikace, prostřednictvím které se projekty podávají.
  • Dále se dozvíte, jak správně napsat návrh projektu, jak sestavit řešitelský tým a náležitá pozornost bude také věnována finančním požadavkům.
  • Závěrem přiblížíme průběh hodnocení projektů Grantovou radou.
  • Nakonec budete mít možnost zeptat se na to, co Vás v souvislosti s podáváním projektů zajímá.

 

Seminář se uskuteční 14. října 2020 od 17:00 hod. v místnosti č. 38.

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email: hulmakoi@prf.cuni.cz

Uložit událost do kalendáře