Festival Sny o Antice

Festival Sny o Antice

Festival se uskuteční 22.–25. dubna 2024 v hlavní budově Filozofické a Právnické fakulty UK. Cílem festivalu je popularizace antiky v celé její šíři a také dalších období starověku. Těšit se můžete na přednášky, debaty, besedy a další vzdělávací akce, a to ze všech oborů, které se antikou zabývají. Součástí festivalu je také stejnojmenná výtvarná soutěž.

Záštitu nad festivalem převzala děkanka FF UK dr. Eva Lehečková a děkan PF UK prof. Radim Boháč. V úterý 23. dubna 2024 v 17 hodin připomene děkanka FF UK Eva Lehečková položením věnce před pamětní desku na hlavní budově fakulty výročí narození výrazné české osobnosti Růženy Vackové, teoretičky a historičky umění, divadelní kritičky, profesorky klasické archeologie a osobnosti protifašistického a protikomunistického odboje.

Program a více informací zde.

Uložit událost do kalendáře