Druhé setkáni k tématu Kariérní řád 14. 2. 2023 od 16:00 hod. v místnosti č. 38

foto

Druhé setkáni k tématu Kariérní řád 14. 2. 2023 od 16:00 hod. v místnosti č. 38

Diskuse k tématu: Kariérní řád - příští setkání dne 14. 2. 2023 v místnosti č. 38

Dne 17. 1. 2023 v místnosti č. 38 uskutečnilo první setkání věnované představení návrhu věcného řešení kariérního řádu (pracovní verze). Diskuse nebyla streamována a nebyl z ní pořizován záznam.

Na podzim probíhaly o věcném řešení kariérního řádu rozsáhlé debaty v Kolegiu děkana. Jak bylo naplánováno, nyní se konají jednání na různých fórech tak, aby se mohli vyjádřit všichni, koho se kariérní řád bude týkat, a aby jejich podněty mohly být vzaty v úvahu. Účinnost kariérního řádu je plánována nejdříve od 1. 4. 2023, tak, aby bylo možné návrh důkladně projednat.

 


Návrh věcného řešení kariérního řádu (pracovní verze) je k dispozici zde.

Zde naleznete formulář kam můžete psát své připomínky k materiálu, a to nejpozději do 3. února 2023. Tyto připomínky budou následně vypořádány.

Setkání slouží k prezentaci záměru vedení fakulty, diskusi o něm a získání zpětné vazby od fakultní veřejnosti.

Uložit událost do kalendáře