Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VI.

Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VI.

 Konference se koná 

v Praze v úterý 12. listopadu 2019 odpoledne

v budově Právnické fakulty UK

na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu) od 12:00 

Přesný program a pozvánku naleznete zde: Konference Právní úprava cestovního ruchu VI

a na webové stránce: http://turismus.prf.cuni.cz/ 

 

Na konferenci vystoupí s příspěvky: 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova Právnická fakulta - děkan)

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta)

JUDr. Renata Králová (Ministerstvo pro místní rozvoj – ředitelka odboru cestovního ruchu)

Mgr. Marián Lukáč, Ph.D. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG)

Ing. Radek Chaloupka (Vysoká škola ekonomická)

JUDr. Klára Dvořáková, M.A. (advokátka - Holubová advokáti s.r.o.)

Ing. Ivica Linderová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta)

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. (Vysoká škola hotelová)

Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická)

Mgr. Bc. Eva Mariánusová Juhaňáková (Archeologický ústav AVČR, Brno)

Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D. (České vysoké učení technické)  

 

Ukončení jednání konference okolo 18 hod., následuje DISKUSNÍ SEMINÁŘ (nejen pro studenty) k právním a praktickým problémům památkové péče a vlivu turismu

Na akci je vhodné se přihlásit do 6.11. na petras@prf.cuni.cz

PŘÍSPĚVKY BUDOU PUBLIKOVÁNY na základě recenzního řízení, a to i od odborníků, kteří nevystoupí na konferenci, v časopise STUDIA TURISTICA, v právně zaměřeném čísle 1/2020. Termín odevzdání článků je nejpozději 8.12., a to ve formátu požadovaném časopisem.

 

Uložit událost do kalendáře