6. Česko-německý festival práva Praha-Pasov / 6. Deutsch-tschechisches Rechtsfestival Passau-Prag

Festival 2022

6. Česko-německý festival práva Praha-Pasov / 6. Deutsch-tschechisches Rechtsfestival Passau-Prag

Po několikaleté pauze se ve dnech 17. – 25. 9. 2022 opět uskuteční, tentokrát již šestý ročník Česko-německého festivalu práva Praha – Pasov, který je pořádán PF Univerzity Karlovy a PF Universität Passau.

Festival je určen studentům obou právnických fakult a nabízí zájemcům komparativní pohled na českou a německou právní úpravu (v kontextu unijního práva). První část festivalu (17.-21.9.) proběhne v Pasově, druhá část festivalu (21.-25.9.) navazuje následně v Praze. V rámci festivalu je připraven přednáškový program v německém jazyce (pondělí až pátek), během kterého vystoupí s příspěvky k aktuálním tématům napříč právními obory akademici z obou pořádajících univerzit a renomovaní odborníci z praxe (vystoupení letos přislíbila např. i Dr. Petra Škvařilová-Pelzl, soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU). Akademická část programu je v obou městech doplněna bohatým doprovodným kulturně-společenským programem (festival probíhá i během víkendových dní tak, aby studenti měli příležitost navázat vzájemné kontakty a prohlédnout si obě města).

Poslední ročník Česko-německého festivalu práva se konal v roce 2017, fotografie si můžete prohlédnout zde (další ročník festivalu původně plánovaný na rok 2020 musel být vzhledem k pandemii COVID-19 odložen).

Účastnický poplatek ve výši 1.200,- Kč bude všem proplacen formou stipendia. Uvedený poplatek zahrnuje celý akademický program jak v Pasově, tak v Praze, dopravu autobusem do/z Pasova, ubytování (4 noci) v Pasově a doprovodný kulturně-společenský program (plánuje se např. návštěva Landgericht Passau, Staroměstské radnice v Praze a další). Během akademické části programu (19.-23.9.) budou zajištěny obědy a večerní pohoštění, v Pasově též snídaně.

Jednacím jazykem je německý jazyk, proto se dále předpokládá alespoň základní znalost němčiny.

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2022 prostřednictvím online formuláře zde. Po potvrzeníi Vaší registrace budete vyzváni k úhradě účastnického poplatku na účet PF UK. Počet účastníků je omezen, účastnit se může max. 50 studentů z PF UK a max. 50 studentů z PF Universität Passau. Vzhledem k omezené kapacitě bude pořadí zájemců určováno dle okamžiku podání přihlášky.

Přihlašte se proto co nejdříve a v září se připojte v Pasově a Praze k přednášejícím akademikům, praktikům i doktorandům z ČR a Německa, poznejte nové kolegy a přátele. Staňte se součástí této již tradiční a oblíbené mezifakultní akce!

Uložit událost do kalendáře