ČlánkyVšechny články

 • 100 dní děkanem Právnické fakulty

  Včera 11. května uplynulo přesně 100 dní od nástupu prof. Radima Boháče do funkce děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Spolu s ním se svých funkcí ujali také jím ustavení členové kolegia děkana. I přesto, že se kromě běžné agendy, musel…
 • IV. ročník soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení 2022

  Dne 29. dubna 2022 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil v pořadí již IV. ročník mezinárodní soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení pod jednotícím tématem Civilní právo a nové technologie. Jejím účelem bylo shodně…
 • Právnické fakultě UK byla prodloužena akreditace doktorských studijních programů do roku 2033

  Usnesením ze středy 30. března 2022 prodloužila Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy Právnické fakultě oprávnění uskutečňovat 6 doktorských studijních programů do 28. listopadu 2033. Studijní programy: Finanční právo a finanční věda, Právo…
 • Studentky PF UK uspěly v soutěži Ukaž svou kreativitu IX.

  Studentky Právnické fakulty UK uspěly v soutěži Ukaž svou kreativitu IX. Součástí odborného právního kongresu Právní prostor je již tradičně i soutěž pro studentky a studenty právnických fakult o nejlepší článek s právní tematikou. Nebylo tomu jinak…
 • Bloková výuka volitelného předmětu European Constitutionalism

  V těchto týdnech probíhá bloková výuka volitelného předmětu European Constitutionalism, který letos už podruhé organizuje doc. Hofmannová z katedry ústavního práva. Na fakultě díky tomuto předmětu máme možnost přivítat postupně pět vynikajících…
 • Výsledky a hodnocení Děkanského sportovního víkendu 2. a 3. 4. 2022

  Děkanský sportovní víkend se uskutečnil po tříleté pauze, vynucené proticovidovými opatřeními, během prvního dubnového víkendu a nepříznivé počasí přilákalo do hal a sálů solidní počet sportovců. Soutěžilo a sportovalo se s nadšením a v duchu fair…