ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA UK A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA UK A JEHO RELEVANCE PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 189 808 200,36 Kč

Alokace pro Právnickou fakultu UK: 3.849.909,42 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2017

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2023, za PF UK k 31.8.2022


 

Právnická fakulta UK je od září 2017 jednou z podpořených institucí v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (OP VVV, reg.č. reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Právnická fakulta UK se připojila s dílčím projektem s názvem Výchova kvalitních právníků pro trh práce a společnost.

Díky projektu fakulta propracovala a vylepšila stávající předměty s praktickými prvky, tzv. odborné praxe, tak, aby odpovídaly nárokům, které na ně fakulta klade. Praxe jsou součástí fakultního curricula již řadu let. V poslední době se rozrostl jejich počet a pro fakultu je důležité, aby v nich zajistila zpětnou vazbu a co největší přínos pro studenty. Projekt také umožnil posílení výuky etiky, a diskusi o tom, jak má být vyučována.

Fakulta dále získala ojedinělou možnost spolupráce s evaluátorem, který se zaměřil na propracovanější zhodnocení toho, jak odpovídá současné fakultní curriculum profilu absolventa z hlediska orientace na praxi. Právnická fakulta UK chce zůstat fakultou, která je zaměřena na teorii, její absolventi ale míří často do praxe, proto je součástí profilu absolventa i praktické zaměření. V projektu jsme zkoumali, zda a jak toto reflektuje současné curriculum.

Projekt také nabídl vyučujícím zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti počítačové techniky podle aktuálních trendů, které jim mohou napomoci při výuce.

Cílem projektu je modernizace curricula a výuky etiky na PF UK, a zvýšení odborností pedagogických pracovníků v oblasti IT.

 

Více informací o celouniverzitním projektu naleznete ZDE

 

obr