Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK

Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002255 
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové projektové náklady: 6 582 354,98 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2016
Datum ukončení: 31. 12. 2019


Projekt Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK je zaměřen na zlepšení zázemí pro studenty i akademické pracovníky Právnické fakulty UK ve vazbě na ESF projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost PF UK prostřednictvím zlepšení administrativně technického zázemí pro studenty i akademické pracovníky. Díky projektu na fakultě získáme moderní prostředí k výuce předmětů napomáhajícím přípravě studentů pro potřeby pracovního trhu a ke vzdělávání vyučujících. Modernizace čtyř místností a elektronického zázemí zlepší prostředí fakulty pro internacionalizaci výuky, konání konferencí a posílení moderních a interaktivních forem výuky.

Během realizace projektu jsme zrekonstruovali či modernizovali učebny č. 015, 38, 120 a 319.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

obr