Kurzy 2022/2023

Kurzy 2022/2023

Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků - profesorů, docentů a odborných asistentů jednotlivých kateder fakulty.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů, zejména práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. problematika zdravotnického práva či internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do právních dějin. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky.

 


Kontaktní osoba:

Bc. Hana Vařeková
referentka celoživotního vzdělávání

tel. 221 005 504
e-mail: varekova@prf.cuni.cz

 

 

 

   
 

Kurz Právo 2022/2023

Dvousemestrální kurz Právo nabízí seniorům základy práva a odborné přednášky z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů i aktuálně diskutovaných témat.

Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků - profesorů, docentů a odborných asistentů jednotlivých kateder fakulty.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů, zejména práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. problematika zdravotnického práva či internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do právních dějin. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky.

Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Probíhají prezenčně, jsou streamované a ukládané na playlist.

Podmínky přijímání zájemců:
 maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Garant programu: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Pracoviště garantující program: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Délka studia: 1 rok, tj. 2 semestry, 1x2 vyučovací hodiny týdně, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hodin

Termín:

03. 10. 2022 – 5. 12. 2022 (zimní semestr)

13. 02. 2023 – 24. 04. 2023 (letní semestr)

Rozsah: 44 hodin

Poplatek za studium: 1 000 Kč za kurz

Způsob a doba podání přihlášky: od 30. 4. 2022 do 30. 9. 2022 pouze elektronicky ZDE

Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: varekova@prf.cuni.cz). Účastníci kurzu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii dokladu o dosaženém vzdělání znovu zasílat.

Platba:

Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě poplatku za studium. Poplatek musí být uhrazen do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze provést bankovním převodem. Po úhradě poplatku za studium obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Vařeková

referentka celoživotního vzdělávání

tel. 221 005 504

e-mail: varekova@prf.cuni.cz

Simulované soudy

Tento studijní program je zaměřen na získání zkušeností z praktického práva. Formou interaktivní a hravé výuky se posluchač stane účastníkem soudního jednání na určité téma. V jedné části studenti práva pro danou skupinu posluchačů zpracují příslušný případ a provedou ji trestním či civilním procesem v simulované soudní síni na Právnické fakultě. V druhé části přednášející z řad odborných pedagogů PRF posluchačům udělá výklad na danou právní problematiku.

Připravovaná témata simulovaných soudů:

  1. Hlídač, který dohlídal (již proběhl)

Za jakých okolností může zaměstnavatel propustit problematického zaměstnance? A kdy musí zaplatit odstupné? Případ obsahuje 14 rolí.

  1. Když rozvod, tak rozvod

Po více než dvacetiletém manželství přišel manžel s požadavkem na ukončení vztahu – má totiž novou známost. Jeho manželka je ovšem velmi vážně nemocná a s rozvodem nesouhlasí. Co má v takové situaci soud udělat? Případ obsahuje 14 rolí.

  1. Střelba na zloděje

Martin Dvořák provozuje výkupnu druhotných surovin. Dříve však byl myslivec. Jednoho rána ho alarm probudil s tím, že se někdo vloupal do jeho výkupny. Rychle se oblékl, popadl svou brokovnici a vyrazil na místo. Uviděl tam stát auto se zloději, které před ním ujíždělo, tak na něj několikrát vystřelil. Jeho výstřely zasáhly řidiče i spolujezdkyni, které kvůli tomu ztratila zrak. Měl by Martin být potrestán za zranění, která způsobil? Případ obsahuje 14 rolí.

  1. In vino veritas?

Na pražském Opatově popíjelo několik bezdomovců alkohol. Dva z nich (partnerský pár) se ve značně podroušeném stavu pohádali a poté se i navzájem napadli. Později však jeden z nich, pan Novák, popřel, že by ho jeho družka paní Rabochová napadla. Co se ve skutečnosti stalo? A lze odsoudit člověka, jehož vinu popírá i sám poškozený? Případ obsahuje 16 rolí.

Termín přednášek:                podzim 2022, jaro 2023

Forma přednášek:                 prezenční

Přihlášky:                               1. 6. – 30. 6. 2022

                                                Přihlášky se podávají elektronicky na webové stránce PF UK

                                             

Cena programu:                    500 Kč