Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád

Celouniverzitní předpis

  

Fakultní předpis

(naskenovaný originál s podpisyEnglish version)
schváleno AS PF UK: 25. 5. 2017
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2017
účinnost od: 1. 10. 2017

 

schváleno AS PF UK: 26. 4. 2018
schváleno AS UK (platnost od): 15. 6. 2018
účinnost od: 1. 10. 2018, část od 1. 10. 2019
1. úplné znění účinné od 1. 10. 2018
1. úplné znění účinné od 1. 10. 2019

 

         schváleno AS PF UK: 13. 12. 2018
          schváleno AS UK (platnost od): 14. 12. 2018
          účinnost od: 1. 1. 2019
          2. úplné znění účinné od 1. 1. 2019 
          2. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 

 

schváleno AS PF UK: 25. 4. 2019
schváleno AS UK (platnost od): 21. 6. 2019
účinnost od: 1. 10. 2019 a 1. 10. 2020
3. úplné znění účinné od 1. 10. 2019 (s vyznačením změn)
3. úplné znění účinné od 1. 10. 2020 (s vyznačením změn

 

Zrušené předpisy

aktuální znění: VII. úplné pracovní znění
účinnost od: 1. 10. 2015
účinnost do: 30. 9. 2017

schváleno AS PF UK: 4. 5. 2006
schváleno AS UK (platnost od): 2. 6. 2006
účinnost od: 7. 6. 2006, část od 1. 10. 2006
 

Neaktuální předpisy

1  Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.