Studenti se specifickými potřebami

 

Studentům PF se specifickými potřebami nabízí PF společně s rektorátem UK podpůrné služby (asistence při studiu, digitalizace literatury, individuální studijní plán ad.).
 
Za studenty se specifickými potřebami se dle klasifikace MŠMT považují
 
A. student se zrakovým postižením
    A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
    A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu
B. student se sluchovým postižením
    B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka
    B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka
C. student s pohybovým postižením
    C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
    C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)
D. student se specifickou vývojovou poruchou učení
E. student s poruchou autistického spektra
F. student s duševní poruchou nebo chronickým somatickým onemocněním:
 
Kontaktní osoba pro studenty PF UK v Praze: JUDr. Lucie Široká, email: sirokal @ prf.cuni.cz
 

Podrobnější informace na webových stránkách rektorátu UK v Praze: http://www.cuni.cz/UK-60.html

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111