OP PPR - Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

OP PPR - Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

 

Od října 2017 do července 2019 jsme v rámci projektu „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ přispívali ke zvýšení odbornosti učitelů středních škol v Praze. Nabízeli jsme jim semináře právní didaktiky i základů lidských práv a soukromého a veřejného práva, chystali pro jejich třídy simulované soudy, poskytovali jim odborné knihy a znění zákonů pro inovativní a atraktivnější výuku a konzultovali s nimi jejich zkušenosti s učením. S řadou z nich jsme společnými silami vytvořili sborník ukázkových hodin, který obsahuje 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit.

 

Cílem projektu bylo nejen předat středoškolským učitelům aktuální, zajímavě vybrané a vyváženě podané odborné informace, ale také soubor moderních metod výuky, speciálně vymyšlených či upravených pro výuku základů práva a hodnotového systému moderní evropské demokratické společnosti.

 

Projekt v číslech:

 

  • do projektu se zapojilo 50 učitelů ze středních škol v Praze, kteří od nás obdrželi 1217 osobohodin podpory;
  • odučili jsme 18 interaktivních pětihodinových seminářů platného práva a právní didaktiky;
  • poskytli jsme 342 osobohodin individuálních konzultací;
  • vytvořili jsme 4 volně stažitelné publikace, které jsme v tištěné podobě rozeslali podpořeným institucím a v elektronické podobě rozeslali na adresy více než 100 vzdělávacích institucí;
  • pořídili jsme 9 nových talárů pro simulované soudy na fakultě.

 

Velmi nás těší pozitivní zpětné vazby od učitelů zapojených do projektu. Opakovaně uváděli, že díky projektu získali inovativní dovednosti, které uplatňují ve výuce, a to nikoliv pouze ve výuce práva, ale i v dalších společenskovědních předmětech.

 

V rámci projektu vznikly čtyři volně stažitelné publikace:

 

1) Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin – najdete v něm 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit. 

2) Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin – zde najdete krásně graficky zpracované přílohy ke všem hodinám ze sborníku.

3) Materiály z kurzů věnovaných platnému právu – práva veřejného, soukromého i lidských práv.  Najdete zde i řadu konkrétních aktivit, včetně správných odpovědí pro učitele.

4) Materiály z kurzů právní didaktiky, které obsahují osvědčené aktivity pro dobrou výuku právní didaktiky.

Celý projektový tým, který se na přípravě materiálů podílel, vám přeje mnoho povedených hodin a radosti z učení.

 

Pokud vám některý za materiálů pomůže ve výuce do té míry, že byste nám o tom chtěli dát vědět, budeme moc rádi za zprávu, stejně jako uvítáme i návrhy na zlepšení. Napsat nám můžete na streetlaw @ streetlaw.eu.

Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem – Praha pol růstu ČR (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).