Program

24. května 2019
Praha, Právnická fakulta UK
(místnost č. 220)
 
8:30 – 9:00          Registrace účastníků
9:00                     Zahájení konference
 
9:00 – 9:45          Tematický blok č. 1
Způsobilost právnické osoby „právně jednat“ a „právně odpovídat“
Hlavní referent:          prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Diskusní příspěvky   
Garant:                      doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
 
9:45 – 10:30        Tematický blok č. 2
Působení základních práv na právní vztahy právnických osob
Hlavní referent:          JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
Diskusní příspěvky   
Garant:                      JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
 
10:30 – 11:00      coffee break
 
11:00 – 11:45      Tematický blok č. 3
Jednání člena statutárního orgánu právnické osoby jako zastoupení „sui generis“
Hlavní referent:          JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Diskusní příspěvky   
Garant:                      JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
 
11:45 – 12:30      Tematický blok č. 4
Podnikatelské uvážení a odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
Hlavní referent:          doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Diskusní příspěvky   
Garant:                      Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D.
 
12:30 – 13:30      oběd
 
13:30 – 14:15      Tematický blok č. 5
Procesní jednání (nejen) právnických osob
Hlavní referent:          doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Diskusní příspěvky   
Garant:                      JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
 
14:15 – 15:30      Tematický blok č. 6
Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní a objektivní odpovědnosti?
Hlavní referent:          JUDr. Petr Vojtek
Diskusní příspěvky:  
Garant: doc.               JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D / JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
 
15:30 – 16:15      coffee break
 
16:15 – 17:00      Tematický blok č. 7
Odpovědnost právnických osob za veřejnoprávní delikt          
Hlavní referent:          doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Diskusní příspěvky   
Garant:                      prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
 
17:00 – 17:45      Tematický blok č. 8
Odpovědnost a zavázanost právnických osob     
Hlavní referent:          Mgr. Pavel Pražák
Diskusní příspěvky:  .
Garant:                      JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. (Oxon)
 

 

17:45 – 18:00      Zakončení konference
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111