Program

Program

24. května 2019

Praha, Právnická fakulta UK

(místnost č. 220)

 

8:30 – 9:00          Registrace účastníků

9:00                     Zahájení konference

 

9:00 – 9:45          Tematický blok č. 1

Způsobilost právnické osoby „právně jednat“ a „právně odpovídat“

Hlavní referent:          prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Diskusní příspěvky   

Garant:                      doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

 

9:45 – 10:30        Tematický blok č. 2

Působení základních práv na právní vztahy právnických osob

Hlavní referent:          JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Diskusní příspěvky   

Garant:                      JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

 

10:30 – 11:00      coffee break

 

11:00 – 11:45      Tematický blok č. 3

Jednání člena statutárního orgánu právnické osoby jako zastoupení „sui generis“

Hlavní referent:          JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Diskusní příspěvky   

Garant:                      JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

 

11:45 – 12:30      Tematický blok č. 4

Podnikatelské uvážení a odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Hlavní referent:          doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Diskusní příspěvky   

Garant:                      Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D.

 

12:30 – 13:30      oběd

 

13:30 – 14:15      Tematický blok č. 5

Procesní jednání (nejen) právnických osob

Hlavní referent:          doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Diskusní příspěvky   

Garant:                      JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.

 

14:15 – 15:30      Tematický blok č. 6

Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní a objektivní odpovědnosti?

Hlavní referent:          JUDr. Petr Vojtek

Diskusní příspěvky:  

Garant: doc.               JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D / JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

 

15:30 – 16:15      coffee break

 

16:15 – 17:00      Tematický blok č. 7

Odpovědnost právnických osob za veřejnoprávní delikt          

Hlavní referent:          doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Diskusní příspěvky   

Garant:                      prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

 

17:00 – 17:45      Tematický blok č. 8

Odpovědnost a zavázanost právnických osob     

Hlavní referent:          Mgr. Pavel Pražák

Diskusní příspěvky:  .

Garant:                      JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. (Oxon)

 

 

17:45 – 18:00      Zakončení konference