Odborová organizace

Odborová organizace

Členové výboru Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy vPraze
Předseda

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
/Katedra občanského práva/

Členové Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
/Katedra finančního práva/
  PhDr. Milena Horálková
/Členka revizní komise Odborové organizace, Katedra jazyků/
  Ivana Myslínová
/Ústav práva autorského, právprůmyslových a práva soutěžního/
  Ladislava Spurná
/Knihovna/
  Alena Vacková
/Katedra obchodního práva/
Kontaktní adresa vackova @ prf.cuni.cz
Kontaktní telefon linka 441, Vacková