Odborová organizace

Odborová organizace

Členové výboru Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Předseda

prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
/Katedra občanského práva/

Členové prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
/Katedra finančního práva/
  PhDr. Milena Horálková
/Členka revizní komise Odborové organizace, Katedra jazyků/
  Ladislava Spurná
  Alena Vacková
/Katedra obchodního práva/
Kontaktní adresa vackova @ prf.cuni.cz
Kontaktní telefon linka 441, Vacková

Nástěnka

Schůze 7.6.2023 od 12 hodin v č. dv. 38

------------------------------------------------------------------------------

Výbor ZO projednal a schválil změnu Zásad ohledně poskytování konkrétních příspěvků, konkrétně se jedná o
a) navýšení příspěvku pro děti na Vánoce na 1 000,-Kč
b) navýšení proplacení vitamínů na 500,- Kč
c) navýšení na proplacení z oblasti kultury na 50 %, maximálně však na 1 000,-Kč
d) navýšení na sportovní vyžití - na 50 %, maximálně však na 1 000,-Kč

Ve všech shora uvedených případech i nadále platí, že příspěvek je možné poskytnout pouze jednou za rok.

Dokumenty
Název souboru Přípona Vytvořeno
Nabídka dovolené - léto 2022 (164.9 KB) pdf 14. 7. 2022
Zemřela JUDr. Marie Vanduchová (411.45 KB) pdf 25. 2. 2020
Dopis předsedy Odborové organizace 27.9.2017 (13.33 KB) docx 22. 8. 2019
Pozvánka na odborovou schůzi 14. 5. 2018 (14.44 KB) docx 22. 8. 2019
Pokyn k implementaci GDPR (12.61 KB) docx 22. 8. 2019
Pozvánka na odborovou schůzi 14. 5. 2018 (17 KB) docx 22. 8. 2019
Kolektivní smlouva.pdf (13.53 MB) pdf 23. 5. 2023
Směrnice o zpracování osobních údajů ZOPFUK (87 KB) doc 22. 8. 2019
Zápis z výroční členské schůze Odborové organizace na PF UK „Pobočný spolek“, člen Vysokoškolského odborového svazu (19.03 KB) docx 22. 8. 2019
Kolektivní smlouva (12.4 KB) docx 19. 5. 2023