Harmonogram přijímacího řízení - PhD. studium - 2019/2020

Harmonogram přijímacího řízení - PhD. studium - 2019/2020

3. prosince 2018 (pondělí)    první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

6. února 2019 (středa)         Den otevřených dveří

30. dubna 2019 (úterý)    poslední den pro podání elektronické přihlášky

do 30. dubna 2019              zaslání úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku diplomu

5. června 2019 (středa)   řádný termín přijímací zkoušky

 

18. června 2019 (úterý)       náhradní termín přijímací zkoušky

 

30. 9. 2019                        termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

 

*22. 10. 2019 (úterý)         pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2019 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno tímto dnem. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.


začátek října 2019             slavnostní imatrikulace v Karolinu

 

začátek října 2019              zápis do 1. ročníku

 

 

Ludmila Páralová

Referentka pro přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

nám. Curieových 901/7

116 40 Praha 1

Tel: 221 005 205