Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 28. května 2024

Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 28. května 2024

Asociace právnických fakult plně podporuje protestní akci Kolaps systému, která se odehraje v předvečer jednání o státním rozpočtu dne 3. června 2024.

Asociace právnických fakult ve shodě s Radou vysokých škol i Českou konferencí rektorů dlouhodobě poukazuje na systémové nedostatečné financování vysokého školství jako celku, zvláště humanitních a společenskovědních oborů. Naposledy tak učinila ve svém usnesení z prosince 2023, ve kterém uvedla, že celkové výdaje kapitoly MŠMT vzrostly mezi roky 2013 a 2024 o 129 mld. (o 92 %) z toho výdaje na regionální školství o 119 mld. Kč (o 139 %). Výdaje na vysoké školství pouze o 9 mld. (o 42 %). K tomu je třeba doplnit, že míra inflace od začátku do konce sledovaného období dosáhla 48,8 %. Došlo tak k reálnému poklesu peněžních prostředků pro vysoké školství. Požadavek na razantní navýšení objemu peněžních prostředků do sektoru vysokého školství o 10 mld. Kč je tak zcela oprávněný.

Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru. Pokud chceme udržet stávající či rostoucí kvalitu vysokoškolské výuky a bádání, není to při současném financování možné.

Celý dokument ZDE