Zveme na slavnostní prezentaci knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D. "Autonomie církví" - 20. února

 

Společnost pro církevní právo
 a Právní sekce České křesťanské akademie
Vás zvou
na slavnostní prezentaci a autorské čtení nové knihy
JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D.
Autonomie církví
kterou vydalo nakladatelství C. H. Beck v Praze.
Publikaci představí a ukázky přečte autor.
 
Hudební doprovod: Štěpán Korenec, kytara
 
Úterý 20. února 2018 od 17. hodin
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1,
místnost č. 38 (v přízemí vpravo za Myslbekovou sochou Oddanost)

Na závěr zveme na malé občerstvení.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111