Vyhlášení XII. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

x

 

 

 

Ke dni 3. 12. 2018 vyhlašuje Rada SVOČ XII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2018/2019.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2019 na PF ZČU v Plzni.

Termíny XII. ročníku SVOČ na PF UK:

  • přihlášení do soutěže od 3. 12. 2018 do 15. 3. 2019
  • odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2018 (lhůtu nelze prodloužit!)
  • konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích)
    od 6. 5. 2019 do 14. 6. 2019

 

Ocenění v rámci každé oborové sekce v 11. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna

 

Přihlášení do soutěže:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUohoyDemb78lCmCnuwNeHVFtUMFBXQVMwQ08yNjJBNUYzUllLMldJQ0dJRy4u

 

Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):

  • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
  • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc @ prf.cuni.cz 

(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2018_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2018_Anotace.doc).

 

Externími sponzory XII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:

  • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP
  • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další

 

 

Dokumenty ke stažení: 

SVOČ pravidla 2019

SVOČ titulní strana

SVOČ Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

 

Témata navrhovaná pro XII. ročník soutěže SVOČ
jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty)
a externími partnery soutěže:

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma
či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.
 
Témata budou průběžně doplňována.

  

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111