Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila nové programy pro rok 2019, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.


Stipendium Husovy nadace
Stipendium Husovy nadace má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech.
Harmonogram programu Stipendium Husovy nadace:
Uzávěrka žádostí: 8. 9. 2019
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2019
Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia.
 
Grant Husovy nadace
Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.
Harmonogram programu Grantu Husovy nadace:
Uzávěrka žádostí: 8. 9. 2019;
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2019;
Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2020;
Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2020.
 
Ceny IUS et SOCIETAS
Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv jedenáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.
 
Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace.

Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111