Výběrové řízení na katedru jazyků

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny na pracovní úvazek 1,0.

Požaduje se:
- absolvování magisterského studijního programu „anglický jazyk", nebo
- absolvování magisterského studijního programu „právo" nebo humanitních oborů a prokázání cizojazyčné kompetence na úrovni C2 včetně doložené praxe v používání angličtiny, nebo
- absolvování studia práva (LL.B., LL.M., J.D.) nebo humanitních oborů v magisterském programu v anglicky mluvící zemi a základní znalost češtiny

Výhodou je:
- zkušenost s výukou právnické angličtiny nebo překládáním právních textů
- absolvování doplňkového studia pro překladatele právních textů
- absolvování doktorského programu nebo probíhající doktorské studium

Předpokládaný nástup: září 2019.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, certifikát prokazující úroveň C2 v angličtině, je-li relevantní, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111