Stipendia Fulbrightova programu pro ak. rok 2020/2021

Dovolujeme si Vás informovat o blížících se uzavírkách programů Fulbright Stipendium pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovo stipendium, náležících do programů spravovaných Fulbrightovou komisí.

Fulbright Stipendium pro vědce a přednášející
Dne 1. listopadu 2019 se uzavírá program Fulbright Stipendium pro vědce a přednášející na rok 2020/2021, ve kterém se hlásí čeští vědci a studenti s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA. 
Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.
Základní předpoklady a požadavky naleznete na https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/.
Přihlásit se lze elektronickou on-line formou na https://iie.embark.com/auth/login
Po vytvoření osobního účtu můžete vyplnit a odeslat přihlášku. Při vyplnění přihlášky prosím nepoužívejte diakritiku. 
 
Fulbright-Masarykovo stipendium
Dne 1. listopadu 2019 se uzavírá Fulbright-Masarykovo stipendium na rok 2020/2021, ve kterém se hlásí čeští vědci a studenti s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA. 
Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale i aktivní v občanském a veřejném životě svých komunit či institucí. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.
Základní předpoklady a požadavky naleznete na https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.
Přihlásit se lze elektronickou on-line formou https://iie.embark.com/auth/login.
Po vytvoření osobního účtu můžete vyplnit a odeslat přihlášku. Při vyplnění přihlášky prosím nepoužívejte diakritiku. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.
Pozor! Od roku 2015 platí, že si uchazeč může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do programů Fulbright.
 

Budete-li se hlásit o Fulbrightovo stipendium, uvítáme, pokud sdělíte tuto informaci na oddělení pro vědu, výzkum a edici.   


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111