Seminář: Zaměstnanecké participativní modely - 18. 6.

 

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK
„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“ zve všechny zájemce na seminář na téma

 

Zaměstnanecké participativní modely

Seminář se bude konat dne 18. 6. 2019 od 13.15 hodin
v prostorách Právnické fakulty UK, Náměstí Curieových 7,
místnost č. 303 (3. patro)


Program semináře:
13:15 – 13:40 Úvodní slovo. Evropské rady zaměstnanců v České republice po dvaceti letech - přínosy,
nedostatky, náměty (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)
13:40 – 14:00 Nástup etatizované participace zaměstnanců (JUDr. David Falada, Ph.D., Mgr. Kamila Stloukalová)
14:00 – 14:20 Kodeterminace v právní úpravě akciové společnosti (Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.)
14:20 – 14:40 Pohledy na využitelnost kolektivního vyjednávání v oblasti sportu (JUDr. David Kohout, Ph.D.)
14:40 – 15:00 K sídlu a veřejné prospěšnosti odborové organizace (JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.)
15:00 – 15:20 Ochrana zástupců zaměstnanců před skončením pracovního poměru (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
15:20 – 15:40 Zabavení pracovních nástrojů zaměstnancům neúčastnícím se stávky odborovou organizací (Mgr. Ing. Patrik Stonjek)
15:40 – 16:00 Zastoupení zaměstnanců v civilních i silových složkách státu (Mgr. Lucie Matějka Řehořová)
16:00 – Diskuse, ukončení akce


Vstup volný.
Předchozí registrace není třeba.

 

Na setkání s Vámi se těší řešitelský kolektiv výzkumného centra.

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
hlavní řešitel projektu


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111