Pozvánka na workshop "Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace" - 15. prosince

 

Workshop projektu PRIMUS/HUM/20
 Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity:
Demokratická teorie soudní interpretace
pátek 15. prosince 2017, 9.00-11.00
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 214
Cíl workshopu
Účelem workshopu je prezentace metody a výsledků probíhajícího výzkumu řešitelů výše uvedeného projektu PRIMUS, diskuse o nich a získání připomínek a podnětů k další práci.
První prezentace se bude zabývat soudcovskými ideologiemi aplikace práva v kontextu teorií soudcovského rozhodování. Zaměří se na pojem ideologie aplikace práva a na vliv sebepojetí soudce a jeho pohledu na hierarchii právních hodnot na jeho činnost.
Druhá prezentace se v podmínkách ČR zaměří na specifickou formu interakce ústavního soudu a zákonodárce: Vyjadřuje se Ústavní soud v odůvodnění nálezů, kterými ruší zákony, k tomu, jak by měla vypadat ústavně konformní úprava dané problematiky? Pokud ano, lze vysledovat nějaké typické vzorce/případy takových pasáží odůvodnění? Do jaké míry jsou takové zohledňovány zákonodárcem reagujícím na nález Ústavního soudu?
Na workshop není třeba se registrovat.
Program
9:00
Zahájení workshopu, úvodní slovo
Tomáš Dumbrovský, hlavní řešitel projektu
9:10
Moderátor: Marek Antoš
Kristina Blažková: Vliv soudcovské ideologie aplikace práva na konstitucionalizaci evropského právního řádu
Diskusant: Jan Kysela, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Diskuse
10:00
Moderátor: Tomáš Dumbrovský
Jan Grinc, Kristina Blažková: Ústavní soud jako pozitivní zákonodárce a jeho interakce s mocí zákonodárnou (rámec a metoda výzkumu)
Diskusant: Robert Zbíral, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Diskuse
11:00
Ukončení workshopu
Kontakt

 

Jan Grinc, Katedra ústavního práva, grinc @ prf.cuni.cz

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111